Bảo lãnh


Bảo lãnh

Các loại bảo lãnh khác


 • Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu
 • Nâng cao uy tín, độ tin cậy của doanh nghiệp
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước


 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh Nghĩa vụ Tài chính của Chủ đầu tư


 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Xác nhận bảo lãnh


 • Được đảm bảo thanh toán bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Dịch vụ chuyên nghiệp

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng


 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh thanh toán


 • Đảm bảo uy tín thanh toán của doanh nghiệp
 • TSBĐ linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh Thanh toán Thuế XNK


 • Thông quan hàng hóa nhanh chóng
 • Tiết kiệm chi phí lưu kho bãi
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh

Bảo lãnh vay vốn


 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh đối ứng


 • Nghĩa vụ được đảm bảo bởi một ngân hàng có uy tín trên thị trường
 • Tài sản đảm bảo đa dạng
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh dự thầu


 • Nâng cao cơ hội trúng thầu
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh bảo hành


 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##