TÀI KHOẢN & TIỀN GỬI


Tài khoản

Gói tài khoản ưu đãi Smart & VIP


 • Sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng với chi phí thấp.
 • Tối ưu hóa chi phí giao dịch ngân hàng của cho doanh nghiệp.
 • Quản lý dòng tiền hiệu quả
   

Business Combo Account


 • Chỉ đăng ký một lần để sử dụng nhiều dịch vụ
 • Quản lý dòng tiền tập trung, hiệu quả
 • Sử dụng nhiều sản phẩm với chi phí thấp
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

Tài khoản tiền gửi thanh toán


 • Đa dạng loại tiền mở tài khoản
 • Được cấp hạn mức thấu chi
 • Mở tài khoản một nơi, giao dịch nhiều nơi

Tài khoản Tập trung


 

 • Hỗ trợ khách hàng kiểm soát hoạt động thu chi  của công ty con
 • Có thể thực hiện online trên SeANet.
 • Miễn phí điều chuyển dòng tiền giữa công ty con và công ty mẹ

Tiền gửi doanh nghiệp

Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ


 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Khách hàng lựa chọn nhận lãi hàng tháng/Hàng quý
 • Lãi suất hấp dẫn
 • Thủ tục đơn giản

Tiền gửi rút gốc linh hoạt


 • Được rút gốc linh hoạt theo nhu cầu, phần gốc rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần gốc còn lại tiếp tục được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn ban đầu.
 • Lãi suất hấp dẫn
 • Lựa chọn kỳ hạn gửi linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp
 • Được sử dụng là tài sản đảm bảo để vay vốn

Tiền gửi kỳ hạn ngày


 • Đáp ứng nhu cầu gửi kỳ hạn lẻ ngày, không tròn tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng kỳ hạn ngày để KH lựa chọn
 • Có thể tái tục sang kỳ hạn ngày/kỳ hạn tháng khi đến hạn

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ


 • Đa dạng kỳ hạn gửi; tuần/tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Mở tiền gửi theo sản phẩm trên SeANet

Tiền gửi ký quỹ


 • Cấp giấy xác nhận tiền gửi cho các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực
 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Lãi suất hấp dẫn
 •  Số tiền ký quỹ tuân theo quy định cơ quan nhà nước

TK Tiền gửi Thông minh

Tiền gửi Online


 • Hỗ trợ Khách hàng mở tiền gửi online trên SeANet/SeAMobile Biz
 • Tiết kiệm thời gian, thủ tục giấy tờ 
 • Mở, tất toán các hợp đồng mở online trên SeANet/SeAMobile Biz
 • Truy vấn tất cả các hợp đồng tiền gửi tại SeABank

Tài khoản tiền gửi thông minh


 •  Lãi suất cao hơn Lãi suất tài khoản thanh thoán
 • Tối ưu hóa lợi ích tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán.
 • Miễn phí chuyển tiền giữa tài khoản thanh toán và tài khoản thông minh
 • Truy vấn số dư / chuyển tiền online trên SeANet
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##