TÀI KHOẢN & TIỀN GỬI


Tài khoản

Gói tài khoản ưu đãi Smart & VIP


 • Thủ tục đăng ký đơn giản 
 • Hưởng ưu đãi miễn/giảm phí chuyển tiền khi thỏa mãn điều kiện duy trì số dư bình quân
 • Hưởng ưu đãi miễn phí một số dịch vụ
 • 02 Gói tài khoản để Khách hàng lựa chọn phù hợp

Business Combo Account


 • Chỉ đăng ký một lần để sử dụng nhiều dịch vụ
 • Quản lý dòng tiền tập trung, hiệu quả
 • Sử dụng nhiều sản phẩm với chi phí thấp
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

Tài khoản tiền gửi thanh toán


 • Đa dạng loại tiền mở tài khoản
 • Được cấp hạn mức thấu chi
 • Mở tài khoản một nơi, giao dịch nhiều nơi

Tài khoản Tập trung


 

 • Hỗ trợ khách hàng kiểm soát hoạt động thu chi  của công ty con
 • Có thể thực hiện online trên SeANet.
 • Miễn phí điều chuyển dòng tiền giữa công ty con và công ty mẹ

Tiền gửi doanh nghiệp

Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ


 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Khách hàng lựa chọn nhận lãi hàng tháng/Hàng quý
 • Lãi suất hấp dẫn
 • Thủ tục đơn giản

Tiền gửi kỳ hạn ngày


 • Đáp ứng nhu cầu gửi kỳ hạn lẻ ngày, không tròn tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng kỳ hạn ngày để KH lựa chọn
 • Có thể tái tục sang kỳ hạn ngày/kỳ hạn tháng khi đến hạn

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ


 • Đa dạng kỳ hạn gửi; tuần/tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Mở tiền gửi theo sản phẩm trên SeANet

Tiền gửi ký quỹ


 • Cấp giấy xác nhận tiền gửi cho các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực
 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Lãi suất hấp dẫn
 •  Số tiền ký quỹ tuân theo quy định cơ quan nhà nước

TK Tiền gửi Thông minh

Tiền gửi Online


 • Hỗ trợ Khách hàng mở tiền gửi online trên SeANet
 • Tiết kiệm thời gian, thủ tục giấy tờ 
 • Mở, tất toán các hợp đồng mở online trên SeANet
 • Truy vấn tất cả các hợp đồng tiền gửi tại SeABank

Tài khoản tiền gửi thông minh


 •  Lãi suất cao hơn Lãi suất tài khoản thanh thoán
 • Tối ưu hóa lợi ích tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán.
 • Miễn phí chuyển tiền giữa tài khoản thanh toán và tài khoản thông minh
 • Truy vấn số dư / chuyển tiền online trên SeANet
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##