Tài khoản


Tài khoản

Gói tài khoản ưu đãi Smart & VIP


 • Sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng với chi phí thấp.
 • Tối ưu hóa chi phí giao dịch ngân hàng của cho doanh nghiệp.
 • Quản lý dòng tiền hiệu quả
   

Business Combo Account


 • Chỉ đăng ký một lần để sử dụng nhiều dịch vụ
 • Quản lý dòng tiền tập trung, hiệu quả
 • Sử dụng nhiều sản phẩm với chi phí thấp
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử

Tài khoản tiền gửi thanh toán


 • Đa dạng loại tiền mở tài khoản
 • Được cấp hạn mức thấu chi
 • Mở tài khoản một nơi, giao dịch nhiều nơi

Tài khoản Tập trung


 

 • Hỗ trợ khách hàng kiểm soát hoạt động thu chi  của công ty con
 • Có thể thực hiện online trên SeANet.
 • Miễn phí điều chuyển dòng tiền giữa công ty con và công ty mẹ
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##