TÀI TRỢ XNK & BẢO LÃNH


Tài trợ xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu


 • Được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm
 • Được thu hộ nhanh chóng, an toàn
 • Phí cạnh tranh
 • Minh bạch thông tin 

Xử lý và thanh toán Bộ chứng từ xuất khẩu


 • An tâm khi được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm
 • Thủ tục  nhanh chóng, chính xác
 • Mức phí cạnh tranh 

Thông báo L/C xuất khẩu


 • Được thu hộ nhanh chóng bởi SeABank - ngân hàng uy tín hàng đầu
 • Được vay tiền để thanh toán khi đến hạn 
 • Hồ sơ đơn giản, minh bạch

Chiết khấu có truy đòi Bộ chứng từ xuất khẩu


 • Tỷ lệ chiết khấu cao, lên tới 98% giá trị BCT
 • Không yêu cầu bổ sung TSĐB
 • Miễn phí tư vấn BCT
 • Thời hạn chiết khấu linh hoạt

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng


 • KH sẽ được đáp ứng nhu cầu vốn nhanh chóng
 • Miễn phí tư vấn bộ chứng từ
 • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản

Tài trợ nhập khẩu

L/C trả chậm (L/C UPAS)


 • LC trả chậm tối đa 360 ngày
 • Chi phí cạnh tranh
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng

Nhờ thu nhập khẩu


 • Được thu hộ nhanh chóng bởi SeABank - ngân hàng uy tín hàng đầu
 • Được vay tiền để thanh toán khi đến hạn 
 • Hồ sơ đơn giản, minh bạc

Phát hành L/C nhập khẩu


 • Được phát hành LC nhanh chóng
 • Được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
 • Được tài trợ vốn để thanh toán LC khi đến hạn
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Vay VND Lãi suất Ngoại tệ


 • Chi phí lãi vay thấp
 • Thời gian trả nợ linh hoạt
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng

Bảo lãnh

Các loại bảo lãnh khác


 • Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu
 • Nâng cao uy tín, độ tin cậy của doanh nghiệp
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước


 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • TSBĐ Linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh Nghĩa vụ Tài chính của Chủ đầu tư


 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Xác nhận bảo lãnh


 • Được đảm bảo thanh toán bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Dịch vụ chuyên nghiệp

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng


 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp
 • TSBĐ linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh thanh toán


 • Đảm bảo uy tín thanh toán của doanh nghiệp
 • TSBĐ linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh Thanh toán Thuế XNK


 • Thông quan hàng hóa nhanh chóng
 • Tiết kiệm chi phí lưu kho bãi
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh

Bảo lãnh vay vốn


 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • TSBĐ đa dạng
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh đối ứng


 • Nghĩa vụ được đảm bảo bởi một ngân hàng có uy tín trên thị trường
 • TSBĐ đa dạng
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh dự thầu


 • Nâng cao cơ hội trúng thầu
 • TSBĐ linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh bảo hành


 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • TSBĐ Linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bao thanh toán

Bao thanh toán nội địa


 • Tỷ lệ giải ngân cao, lên tới 90% khoản phải thu
 • Không cần bổ sung TSĐB
 • Tiết kiệm tối đa chi phí và nhân sự
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##