TÀI TRỢ XNK & BẢO LÃNH


Tài trợ nhập khẩu

L/C UPAS


 • Thời gian trả chậm tối đa 360 ngày
 • Chi phí cạnh tranh
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng

Nhờ thu nhập khẩu


 • Thời gian xử lý nhanh chóng, an toàn với mức phí hợp lý.
 • Được tài trợ vốn để thanh toán khi đến hạn
 • Hồ sơ đơn giản, minh bạch

L/C nhập khẩu


 • Thủ tục phát hành LC đơn giản, nhanh chóng.
 • Được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ và thị trường
 • Mức phi cạnh tranh, linh hoạt

Tài trợ xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu


 • Được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm
 • Được thu hộ nhanh chóng, an toàn
 • Phí cạnh tranh
 • Minh bạch thông tin 

Xử lý bộ chứng từ xuất khẩu


 • An tâm khi được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm
 • Thủ tục  nhanh chóng, chính xác
 • Mức phí cạnh tranh 

Thông báo L/C xuất khẩu


 • Được SeABank thông báo L/C tới khách hàng nhanh chóng và chính xác.
 • Được đội ngũ chuyên gia của Ngân hàng tư vấn về các điều khoản có thể gây bất lợi trong L/C.
 • Mức phí cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Chiết khấu có truy đòi Bộ chứng từ xuất khẩu


 • Tỷ lệ chiết khấu cao, lên tới 98% giá trị BCT
 • Thời hạn chiết khấu linh hoạt Miễn phí tư vấn BCT
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng


 • Khách hàng được đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động từ khi có Hợp đồng xuất khẩu.
 • Tỷ lệ tài trợ cạnh tranh, tài sản bảo đảm linh hoạt.
 • Miễn phí tư vấn bộ chứng từ

Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng


 • Khách hàng được đáp ứng nhu cầu vốn lưu động ngay khi giao hàng.
 • Tỷ lệ tài trợ cạnh tranh.
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt.
 • Miễn phí tư vấn bộ chứng từ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của SeABank

Tài trợ Nội địa

L/C nội địa


 • Giao dịch an toàn đối với cả người mua và người bán
 • Được tài trợ vốn để thanh toán L/C khi đến hạn
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh

Các loại bảo lãnh khác


 • Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu
 • Nâng cao uy tín, độ tin cậy của doanh nghiệp
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước


 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh Nghĩa vụ Tài chính của Chủ đầu tư


 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Xác nhận bảo lãnh


 • Được đảm bảo thanh toán bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Dịch vụ chuyên nghiệp

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng


 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh thanh toán


 • Đảm bảo uy tín thanh toán của doanh nghiệp
 • TSBĐ linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh Thanh toán Thuế XNK


 • Thông quan hàng hóa nhanh chóng
 • Tiết kiệm chi phí lưu kho bãi
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh

Bảo lãnh vay vốn


 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh đối ứng


 • Nghĩa vụ được đảm bảo bởi một ngân hàng có uy tín trên thị trường
 • Tài sản đảm bảo đa dạng
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh dự thầu


 • Nâng cao cơ hội trúng thầu
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bảo lãnh bảo hành


 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Bao thanh toán

Bao thanh toán nội địa


 • Tỷ lệ giải ngân cao, lên tới 90% khoản phải thu
 • Không cần bổ sung tài sản bảo đảm
 • Tiết kiệm tối đa chi phí và nhân sự
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##