Thẻ doanh nghiệp


Thẻ doanh nghiệp

Thẻ ghi nợ - Visa Business Debit Card


 • Không giới hạn số lượng thẻ phát hành
 • Rút tiền, xem số dư, chuyển khoản, …trên ATM
 • Thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS/Ineternet
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Thẻ tín dụng - Visa Corporate


 • Tận dụng hạn mức tín dụng thẻ do SeABank cấp
 • Tách bạch chi tiêu công và cá nhân
 • Được tích điểm thưởng và cashback
 • Không giới hạn số lượng thẻ phụ

Thẻ ghi nợ trả sau Visa Business Deferred Debit Card-


 • Không giới hạn số lượng thẻ phát hành
 • Tận dụng hạn mức tín dụng thẻ do SeABank cấp
 • Miễn lãi giao dịch thanh toán lên tới 40 ngày
 • Rút tiền, xem sao kê, chuyển khoản, …trên ATM

Thẻ tin dụng - Visa Corporate


 • Tận dụng hạn mức tín dụng thẻ do SeABank cấp
 • Tách bạch chi tiêu công và cá nhân
 • Được tích điểm thưởng và cashback
 • Không giới hạn số lượng thẻ phụ
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##