Theo ngành nghề


Theo ngành nghề

Tài trợ thi công xây lắp


 • Chính sách cho vay phù hợp và linh hoạt với năng lực khách hàng
 • Tỷ lệ bảo lãnh, tỷ lệ cấp tín dụng cạnh tranh
 • Thời gian cho vay lên tới 12 tháng
 • Cơ chế giải ngân linh hoạt, phù hợp với tiến độ thực hiện đồng hợp đồng

Tài trợ đại lý xe Ô tô


 • Tỷ lệ tài trợ cao và linh hoạt 
 • Được thanh toán ứng trước
 • Phát hành bảo lãnh/Giải ngân trên cơ sở Hợp đồng hợp tác 03 bên
 • Thuận tiện rút TSBĐ để bán cho End-user

Tài trợ DN Dược phẩm & Vật tư Thiết bị Y tế


 • Phát hành bảo lãnh với tỷ lệ tín chấp cao
 • Tỷ lệ ký quỹ khi phát hành L/C chỉ từ 2%
 • Lãi suất cạnh tranh
 • TSBĐ linh hoạt

Tài trợ theo Hợp đồng cung ứng


 • Đáp ứng trọn gói nhu cầu của Khách hàng
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Tỷ lệ tín chấp bảo lãnh cao lên tới 100%

Tài trợ Doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản


 • Tài sản đảm bảo linh hoạt
 • Tỷ lệ tài trợ cạnh tranh
 • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng
 • Khách hàng có nhiều quyền lợi trong tương lai

Tài trợ DN sản xuất kinh doanh nhựa


 • Tỷ lệ giải ngân cao, tối đa 100% nhu cầu của KH
 • Tỷ lệ chiết khấu bộ chứng từ tối đa 100%
 • Tỷ lệ ký quỹ L/C cạnh tranh
 • TSBĐ đa dạng
 • Hồ sơ đơn giản, linh hoạt

Tài trợ đại lý vé máy bay của Hãng hàng không


 • Phát hành bảo lãnh, cấp hạn mức thấu chi với tỷ lệ tín chấp cao
 • TSBĐ đa dạng
 • Hồ sơ đơn giản, linh hoạt
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##