TK Tiền gửi Thông minh


TK Tiền gửi Thông minh

Tiền gửi Online


  • Hỗ trợ Khách hàng mở tiền gửi online trên SeANet/SeAMobile Biz
  • Tiết kiệm thời gian, thủ tục giấy tờ 
  • Mở, tất toán các hợp đồng mở online trên SeANet/SeAMobile Biz
  • Truy vấn tất cả các hợp đồng tiền gửi tại SeABank

Tài khoản tiền gửi thông minh


  •  Lãi suất cao hơn Lãi suất tài khoản thanh thoán
  • Tối ưu hóa lợi ích tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán.
  • Miễn phí chuyển tiền giữa tài khoản thanh toán và tài khoản thông minh
  • Truy vấn số dư / chuyển tiền online trên SeANet
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##