Trang chủarrow Mời chào giá cạnh tranh arrow Mời thầu khác
Mời thầu khác
Mời thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì máy cá thể hóa Quốc tế 02 máy Matica Z3E ch - 10/12/2018 | In |

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì máy cá thể hóa Quốc tế Matica Z3E”. Cụ thể như sau:

A.      Thông tin gói thầu

1.         Mã số thầu: SB-2018 04 649

2.         Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bảo trì máy cá thể hóa Quốc tế 02 máy Matica Z3E cho SeABank”

Đọc tiếp...
 
Mời thầu Cung cấp Phôi thẻ nội địa S24++ cho SeABank - 08/08/2018 | In |

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp Phôi thẻ nội địa S24++ cho SeABank”. Cụ thể như sau:

A.      Thông tin gói thầu

1.         Mã số thầu: SB 2018 83 453

2.         Tên gói thầu: “Cung cấp Phôi thẻ nội địa S24++ cho SeABank”

Đọc tiếp...
 
Mời thầu Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá công khai tài sản - 04/12/2017 | In |
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá công khai tài sản thuộc sở hữu của SeABank”. Cụ thể như sau:
A. Thông tin gói thầu
1. Mã số thầu: SB 2017 - 511
2. Tên gói thầu: “Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá công khai tài sản thuộc sở hữu của SeABank”
Đọc tiếp...
 
Mời thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì máy cá thể hóa Quốc tế Matica Z3E - 03/11/2017 | In |

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì máy cá thể hóa Quốc tế Matica Z3E”. Cụ thể như sau:

A.      Thông tin gói thầu

1.         Mã số thầu: SB-CU 2017 - 64

2.         Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bảo trì máy cá thể hóa Quốc tế Matica Z3E cho SeABank”

Đọc tiếp...