Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo KH Lê Thị Hồng Bích và Phùng Quốc Anh - 21/12/2018

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng thông báo thu giữ tài sản đảm bảo do vi phạm nghĩa vụ trả nợ hợp đồng tín dụng. Cụ thể như sau:

1. Khách hàng vay vốn: Bà Lê Thị Hồng Bích và ông Phùng Quốc Anh.

2. Bên bảo đảm: Bà Lê Thị Hồng Bích và ông Phùng Quốc Anh.

3. Tài sản bảo đảm: Toàn bộ quyền sử dụng 180m2 đất tại thửa đất số 105a, tờ bản đồ số 17 tại thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khách gắn liền với đất số BĐ 455608, số vào sổ cấp GCN CH00496, do Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp ngày 29/01/2011 cho bà Lê Thị Hồng Bích.

Diện tích: 180m2 (Một trăm tám mươi mét vuông). Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: đất ở.

4. Thời gian thu giữ: sau 15 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin.

5. Địa điểm thu giữ: thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

6. Lý do thu giữ: Do bà Lê Thị Hồng Bích và ông Phùng Quốc Anh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, SeABank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Các văn bản liên quan:

1, Thông báo thu giữ tài sản (xem tại đây

2, Quyết định thu giữ tài sản (xem tại đây)