Chiết khấu bộ chứng từ - 29/11/2007

chietkhauchungtu

 • Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp xuất khẩu
 • Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động tạm thời trong khi phải chờ đợi nguồn tiền thanh toán từ nước ngoài
 • Thời hạn: phù hợp với thời gian tất toán/hoàn trả chiết khấu                                             
Thời Hạn
 • Không quá 30 ngày đối với chứng từ trả ngay
 • Không qúa 05 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán đối với chứng từ trả chậm
Tỷ lệ chiết khấu
 • Không vượt quá 90% giá trị LC hoặc giá trị bộ chứng từ thanh toán
Hình thức chiết khấu
 • Triết khấu có truy đòi
Đồng tiền cho vay
 • VND hoặc ngoại tệ khác
Phương thức cho vay
 • Chiết khấu bộ chứng từ XK
Tài sản đảm bảo
 • Là chính Bộ chứng từ XK và quyền đòi nợ từ bộ chứng từ này
Phương thức trả nợ
 • SeABank sẽ thu nợ ngay khi tiền thanh toán của hợp đồng được chuyển về tài khoản của khách hàng
Tiện Ích
 • DNXK có thể thu được tiền ngay khi giao hàng, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động tạm thời cho DNXK
 • Được miễn phí tư vấn lập bộ chứng từ xuất khẩu
 • Không cần bổ sung tài sản đảm bảo
 • Tỷ lệ chiết khấu cao
 • Thời hạn chiết khấu linh hoạt