Tài trợ LC nhập khẩu - 29/11/2007

sea

 • Đối tượng: các DN nhập khẩu hoạt động hợp pháp
 • Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động để nhập khẩu với phương tiện thanh toán là LC                                                           

Thời hạn rút vốn

 • Tối đa 12 tháng
Số tiền cho vay
 • Căn cứ vào phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ của khách hàng
Đồng tiền cho vay
 • VND hoặc ngoại tệ khác
Phương thức cho vay
 • Vay theo món
Phương thức trả nợ
 • Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ
Tiện Ích
 • Được ngân hàng tư vấn về nội dung hợp đồng ngoại và nội dung LC
 • KH có thể rút vốn nhiều lần miễn là tổng doanh số cho vay không vượt quá số tiền cho vay và thời hạn trả nợ cuối cùng của các lần giải ngân này không vượt quá thời hạn cho vay.
 • Có đủ các thời hạn từ 1 đến 12 tháng
 • Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau
 • Chi phí vay vốn hợp lý, cạnh tranh
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện