Hạn mức tín dụng - 04/12/2009

chovayhanmuc

 • Đối tượng: các DN hoạt động hợp pháp tại VN 
 • Mục đích: Vay bổ sung vốn lưu động                                                                        

Thời hạn rút vốn

 • Tối đa 12 tháng
Số tiền cho vay
 • Căn cứ vào phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ của khách hàng
Đồng tiền cho vay
 • VND hoặc ngoại tệ khác
Phương thức cho vay
 • Vay theo hạn mức tín dụng
Phương thức trả nợ
 • Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ theo từng khế ước nhận nợ
Tiện Ích
 • KH có thể rút vốn nhiều lần miễn là dư nợ tại mọi thời điểm không vượt quá hạn mức được cấp ban đầu.
 • Thời hạn cho vay trên từng Giấy nhận nợ có thể vượt quá thời hạn duy trì hạn mức tín dụng
 • Thích hợp đối với các KH có nhu cầu vay vốn lưu động thường xuyên, tình hình SXKD ổn định, vòng quay vốn lưu động nhanh
 • Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau
 • Chi phí vay vốn hợp lý, cạnh tranh
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện