Cho vay bổ sung vốn lưu động theo món ngắn hạn - 04/12/2009

von

 • Đối tượng: các DN hoạt động hợp pháp tại VN
 • Mục đích: vay bổ sung vốn lưu động
 • Thời hạn rút vốn: tối đa 12 tháng                                                                              

Số tiền cho vay

 • Căn cứ vào phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ của khách hàng
Đồng tiền cho vay
 • VND hoặc ngoại tệ khác
Phương thức cho vay
 • Vay theo món
Phương thức trả nợ
 • lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ
Tiện Ích
 • KH có thể rút vốn nhiều lần miễn là tổng doanh số cho vay không vượt quá số tiền cho vay và thời hạn trả nợ cuối cùng của các lần giải ngân này không vượt quá thời hạn cho vay.
 • Có đủ các thời hạn từ 1 đến 12 tháng
 • Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau
 • Chi phí vay vốn hợp lý, cạnh tranh
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện