Chấp nhận thanh toán thẻ qua thiết bị EDC của SeABank - 29/12/2009
sea_pos_4
  • Là dịch vụ thanh toán thẻ qua thiết bị EDC của SeABank
  • Đối tượng khách hàng : khách hàng kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ hoặc các lĩnh vực hợp pháp khác có nhu cầu cung cấp dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ của SeABank
Đăng ký sử dụng
  • Đơn đăng ký đơn vị chấp nhận thẻ
  • Hồ sơ pháp lý của tổ chức
  • Bản giới thiệu tình hình hoạt động và các thông tin liên quan của tổ chức
  • Thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp
Tiên ích
  • Nâng cao uy tín, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp, cửa hàng năng động, hiện đại
  • Giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động
  • Được hưởng các sản phẩm, dịch vụ khác kèm theo của SeAbank
  • Cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trên hệ thống giao dịch của seAbank với hàng triệu khách hàng.