Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành điều chỉnh

15/07/2022 15:28


Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành điều chỉnh.

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng!

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##