Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

25/10/2022 09:40


Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng!

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##