Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo đợt chào bán chào bán 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

05/01/2022 15:00


Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu theo đợt chào bán chào bán 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng!

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##