Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank

17/11/2022 14:12


Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank.

Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank.

- Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank.

Phụ lục số 01 (Ban hành kèm Thông tư số  22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài) 

Phụ lục số 02 (Ban hành kèm Thông tư số  22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài) 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##