Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022

19/07/2022 16:04


Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##