Công nghệ thông tin

Mời thầu Thuê máy chủ chuyên dụng cơ sở dữ liệu Oracle Exadata Cloud Customer (ExaCC)

Mời thầu Thuê máy chủ chuyên dụng cơ sở dữ liệu Oracle Exadata Cloud Customer (ExaCC)

24/11/2022 15:58

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Thuê m......

Mời thầu Gia hạn bản quyền Phần mềm IntelliView quản trị hệ thống INAC phục vụ giao dịch POS

Mời thầu Gia hạn bản quyền Phần mềm IntelliView quản trị hệ thống INAC phục vụ giao dịch POS

17/11/2022 11:29

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Gia hạn bản quy......

Mời thầu Cung cấp hạ tầng máy chủ và phần mềm bổ trợ IBM phục vụ Nâng cấp và chuyển đổi nền tảng T24

Mời thầu Cung cấp hạ tầng máy chủ và phần mềm bổ trợ IBM phục vụ Nâng cấp và chuyển đổi nền tảng T24

15/11/2022 16:35

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Cung c......

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Lãn Ông

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Lãn Ông

07/11/2022 18:30

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói mua sắm “Thi......

Mời thầu Thi công mạng và GSAN SeABank Đồng Cát (SeABank Quang Trung mới)

Mời thầu Thi công mạng và GSAN SeABank Đồng Cát (SeABank Quang Trung mới)

07/11/2022 15:10

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Thi công mạng v......

Mời thầu Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền PAM

Mời thầu Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền PAM

27/10/2022 08:50

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Dịch v......

Mời thầu Mua bổ sung bản quyền phần mềm quản lý dịch vụ ITSM

Mời thầu Mua bổ sung bản quyền phần mềm quản lý dịch vụ ITSM

25/10/2022 15:19

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Mua bổ sung bản......

Mời thầu Xây dựng hệ thống Secure Web Proxy tại DR site

Mời thầu Xây dựng hệ thống Secure Web Proxy tại DR site

25/10/2022 15:18

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Xây dựng hệ thố......

XEM THÊM

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##