Công nghệ thông tin

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Gò Công

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Gò Công

18/05/2022 17:00

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói mua sắm “Thi......

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Bắc Giang

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Bắc Giang

12/05/2022 11:16

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói mua sắm “Thi......

Mời thầu Gia hạn bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Cloudera Data Platform

Mời thầu Gia hạn bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Cloudera Data Platform

11/05/2022 14:29

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu có thông ti......

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Huế

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Huế

09/05/2022 14:48

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói mua sắm “Thi......

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Lê Duẩn

Mời thầu Thi công mạng và giám sát an ninh cho SeABank Lê Duẩn

04/05/2022 15:57

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói mua sắm “Thi......

Mời thầu Cung cấp 3 laptop cấu hình cao cho SeABank

Mời thầu Cung cấp 3 laptop cấu hình cao cho SeABank

27/04/2022 16:00

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói mua sắm “Cun......

Mời thầu Dịch vụ thuê ngoài phát triển phần mềm

Mời thầu Dịch vụ thuê ngoài phát triển phần mềm

25/04/2022 16:56

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Dịch v......

Mời thầu Cung cấp thiết bị tin học cho OM SeABank

Mời thầu Cung cấp thiết bị tin học cho OM SeABank

21/04/2022 09:11

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói mua sắm “Cun......

XEM THÊM

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##