Mời chào giá cạnh tranh

Mời thầu Dịch vụ bảo trì cho Hệ thống thiết bị SAN Director

Mời thầu Dịch vụ bảo trì cho Hệ thống thiết bị SAN Director

09/08/2022 17:36

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Dịch vụ bảo trì......

Mời thầu Cung cấp, lắp đặt biển hiệu, mặt tiền và ATM Chi nhánh Thủ Đức

Mời thầu Cung cấp, lắp đặt biển hiệu, mặt tiền và ATM Chi nhánh Thủ Đức

09/08/2022 11:36

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Cung c......

Mời thầu Trang bị đồ nội thất Chi nhánh Thủ Đức

Mời thầu Trang bị đồ nội thất Chi nhánh Thủ Đức

09/08/2022 11:30

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Trang ......

Mời thầu Cải tạo xây dựng Chi nhánh Thủ Đức

Mời thầu Cải tạo xây dựng Chi nhánh Thủ Đức

09/08/2022 11:28

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Cải tạ......

Mời thầu In ấn phẩm và cung cấp quà tặng chương trình trải nghiệm khách hàng

Mời thầu In ấn phẩm và cung cấp quà tặng chương trình trải nghiệm khách hàng

09/08/2022 09:56

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “In ấn ......

Mời thầu Cung cấp ấn vật phẩm thẻ cho SeABank

Mời thầu Cung cấp ấn vật phẩm thẻ cho SeABank

08/08/2022 10:00

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Cung cấp ấn vật......

Mời thầu Triển khai thực hiện bộ ảnh thương hiệu SME

Mời thầu Triển khai thực hiện bộ ảnh thương hiệu SME

05/08/2022 13:55

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Triển ......

Mời thầu Quảng cáo chương trình ưu đãi thẻ tín dụng

Mời thầu Quảng cáo chương trình ưu đãi thẻ tín dụng

04/08/2022 10:16

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Quảng ......

XEM THÊM

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##