Đào tạo nhận thức và huấn luyện đội dự án Agile Scrum

24/06/2022 08:47


Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói “Đào tạo nhận thức và huấn luyện đội dự án Agile Scrum”, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên bên mời thầu:

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

Tên gói thầu:

Mã số gói thầu

Đào tạo nhận thức và huấn luyện đội dự án Agile Scrum

SB-IT-2022- Agile

Nguồn vốn:

Vốn kinh doanh của Ngân hàng

Phương thức đấu thầu:

Đấu thầu rộng rãi

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu:

Phòng Hành chính – Ngân hàng SeABank – 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người liên hệ: Đinh Đức Việt

Điện thoại: 0906088002.

Email: viet.dd2@seabank.com.vn

Thời điểm mời thầu:

Thời điểm cung cấp hồ sơ mời thầu:

Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến 17 giờ, ngày 1 tháng 7 năm 2022.

 

 

Thời điểm đóng thầu:

17 giờ, ngày 1 tháng 7 năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

 

 

 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##