Mời thầu mua tài sản thanh lý các TSCĐ/CCDC hết khấu hao, không còn giá trị sử dụng tại Chi nhánh SeABank Sở Giao Dịch

08/12/2021 15:10


Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị, cá nhân có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá mua tài sản thanh lý các TSCĐ/CCDC hết khấu hao, không còn giá trị sử dụng tại Chi nhánh SeABank Sở Giao Dịch. Cụ thể như sau:

A.    Thông tin gói thầu
1.    Mã số: SB2021 – TL03
2.    Tên gói: “Mua thanh lý TSCĐ/CCDC hết khấu hao Chi nhánh Sở Giao Dịch”
Địa điểm nhận hàng: SeABank Chi nhánh Sở Giao Dịch, Số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận  Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

B.     Nội dung 
1.    Thông tin tài sản:

Mua tài sản thanh lý tài sản hư hỏng đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng:
-    Danh mục tài sản chi tiết đính kèm Phiếu thông tin chào giá này
-    Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba triệu đồng./.)

2.    Hình thức bán:
-    Chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất, người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm là người trúng chào giá và được mua.
-    Nếu người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm sau 03 ngày làm việc kể từ khi SeABank thông báo trúng chào giá mà không liên hệ hoặc tới trụ sở SeABank để thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao và trên giá khởi điểm sau liền kề và khi đó người trúng giá cao nhất.
-    Cá nhân, đơn vị trúng thầu mua tài sản thực hiện thủ tục pháp lý để sang tên tài sản được mua.
-    Cá nhân, đơn vị trúng thầu mua tài sản cam kết dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng kho lưu trữ cho Chi nhánh.

3.    Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá:
-    Thư tham gia chào giá được bỏ vào phong bì dán kín và gửi (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) về địa chỉ sau:
Chuyên viên HCHC KV – Tạ Thị Chiên
SeABank Chi nhánh Sở Giao Dịch, Số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận  Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 Trên bì thư ghi rõ : (Thư tham gia chào giá mua thanh lý: “Mua thanh lý TSCĐ/CCDC hết khấu hao Chi nhánh Sở Giao Dịch”) để bộ phận văn thư không mở phong bì này.
-    Nội dung thư chào giá bắt buộc phải ghi đầu đủ các nội dung chính sau:

Thư tham gia chào giá cạnh tranh mua thanh lý Mua thanh lý TSCĐ/CCDC hết khấu hao Chi nhánh Sở Giao Dịch

Tên tôi (Tên Doanh nghiệp): ............................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..........., cấp ngày …/…/…… tại Công An ............................

Giấy phép thành lập số: .......... , do .................. cấp ngày …/…/…… (nếu người tham gia chào giá là doanh nghiệp, tổ chức)

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ..................................., Email ........................., Fax ......................

Tôi, chúng tôi đã đọc, hiểu, xem xét một cách đầy đủ, đúng đắn tất cả các thông tin liên quan tới việc bán thanh lý tài sản tại Chi nhánh SeABank Sở Giao Dịch và hoàn toàn đồng ý với các quy định ghi trong thông báo bán thanh lý tài sản của Ngân hàng TMCP SeABank

Tôi xin trả giá mua toàn bộ lô thanh lý với số tiền là: ………………… đồng (Bằng chữ : ).

Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và ngoài ra không bao gồm bất cứ loại thuế và lệ phí nào khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong thư chào giá này.

Người tham gia chào giá ký tên. (đóng dấu nếu là tổ chức)

-    Thời hạn cuối cùng nhận thư chào giá là: 15 giờ ngày 13/12/2021 (tính theo ngày nhận trực tiếp hoặc dấu bưu điện đóng trên phong bì thư).

4.    Thời gian công bố người trúng:
-    Hội đồng thanh lý tài sản của SeABank sẽ mở các thư chào giá công khai và thông báo người trúng chào giá dự kiến vào ngày 13/12/2021
-    Người trúng hoặc không trúng chào giá chúng tôi sẽ gửi thư thông báo về địa chỉ, số điện thoại được cung cấp trên thư tham gia chào giá.

5.    Liên hệ, giải đáp thông tin
Cá nhân tổ chức nào muốn xem TSCĐ/CCDC thanh lý Chi nhánh Sở Giao Dịch liên hệ Ms. Tạ Thị Chiên - Chuyên viên HCHC KV, Chi nhánh SeABank Sở Giao Dịch, địa chỉ: SeABank Chi nhánh Sở Giao Dịch, Số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận  Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. SĐT: 0912.175.565
                                                                                                  NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##