Mời thầu Thanh lý tài sản hư hỏng đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng tại Hội sở chính

17/11/2021 09:56


Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị, cá nhân có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá mua tài sản thanh lý tài sản hư hỏng đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng tại Hội sở chính. Cụ thể như sau:

A.    Thông tin gói thầu
1.    Mã số: SB2021– QLTS
2.    Tên gói: “Mua tài sản thanh lý tài sản hư hỏng đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng
3.    Địa điểm nhận hàng: Kho Sài Đồng, No 12-03 Khu Đô Thị Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

B.     Nội dung 
1.    Thông tin tài sản:

Mua tài sản thanh lý tài sản hư hỏng đã hết khấu hao không còn giá trị sử dụng:
-    Danh sách thiết bị thanh lý theo file đính kèm.
-    Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng.

2.    Hình thức bán:
-    Chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất, người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm là người trúng chào giá và được mua.
-    Nếu người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm sau 05 ngày làm việc kể từ khi SeABank thông báo trúng chào giá mà không liên hệ hoặc tới trụ sở SeABank để thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao và trên giá khởi điểm sau liền kề và khi đó người trúng giá cao nhất.
-    Cá nhân, đơn vị trúng thầu mua tài sản thực hiện thủ tục pháp lý để sang tên tài sản được mua.
-    Phương thức trả giá: Phiếu trả giá được cho vào phong bì kín gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, công văn - Gửi về địa chỉ: Bộ phận Quản lý tài sản, Tầng G, 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-    Trên bì thư ghi rõ : (Thư tham gia chào giá mua thanh lý tài sản tại Hội Sở chính SeABank) để bộ phận văn thư không mở phong bì này.
-    Khách hàng tham gia trả giá sẽ phải nộp một khoản tiền đặt cọc là 10 triệu đồng. Các cá nhân tổ chức muốn tham gia chào giá liên hệ CN/PGG SeABank gần nhất để nộp tiền cọc đồng thời giữ Phiếu thu để gửi cùng thư chào giá về SeaBank.
-    Hội đồng thanh lý sẽ mở giá dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng thanh lý.
-    Giá bán thanh lý là giá của khách hàng trả giá cao nhất trong các hồ sơ  chào mua thanh lý toàn bộ lô thanh lý.
-    Địa điểm bàn giao lô thanh lý: Kho Sài Đồng, No 12-03 Khu Đô Thị Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
-    Nếu người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm sau 05 ngày làm việc kể từ khi SeABank thông báo trúng chào giá mà không liên hệ hoặc tới trụ sở SeABank để thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao và trên giá khởi điểm sau liền kề và khi đó người trúng giá cao nhất.
-    Cá nhân, đơn vị trúng thầu mua tài sản thực hiện thủ tục pháp lý để sang tên tài sản được mua.
-    Cá nhân, đơn vị trúng thầu mua tài sản cam kết dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng kho lưu trữ cho Chi nhánh.

3.    Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá:
-    Thư tham gia chào giá được bỏ vào phong bì dán kín và gửi (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) về địa chỉ sau:
Bộ phận Quản lý tài sản, Tầng G, 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trên bì thư ghi rõ : (Thư tham gia chào giá mua thanh lý tài sản tại Hội Sở chinh SeABank 2021) để bộ phận văn thư không mở phong bì này.
-    Nội dung thư chào giá bắt buộc phải ghi đầu đủ các nội dung chính sau:

Thư tham gia chào giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản tại Hội Sở chính SeABank: ......................................

Tên tôi (Tên Doanh nghiệp): ............................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..........., cấp ngày …/…/…… tại Công An ............................

Giấy phép thành lập số: .......... , do .................. cấp ngày …/…/…… (nếu người tham gia chào giá là doanh nghiệp, tổ chức)

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: ..................................., Email ........................., Fax ......................

Tôi, chúng tôi đã đọc, hiểu, xem xét một cách đầy đủ, đúng đắn tất cả các thông tin liên quan tới việc bán thanh lý tài sản tại Hội Sở chính SeABank và hoàn toàn đồng ý với các quy định ghi trong thông báo bán thanh lý tài sản của Ngân hàng TMCP SeABank

Tôi xin trả giá mua toàn bộ lô thanh lý với số tiền là: ………………… đồng (Bằng chữ : ).

Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và ngoài ra không bao gồm bất cứ loại thuế và lệ phí nào khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong thư chào giá này.

Người tham gia chào giá ký tên. (đóng dấu nếu là tổ chức)

-    Thời hạn cuối cùng nhận thư chào giá là: 15 giờ ngày 23/11/2021 (tính theo ngày nhận trực tiếp hoặc dấu bưu điện đóng trên phong bì thư).

4.    Thời gian công bố người trúng:
-    Hội đồng thanh lý tài sản của SeABank sẽ mở các thư chào giá công khai và thông báo người trúng chào giá dự kiến vào ngày 23/11/2021.
-    Người trúng hoặc không trúng chào giá chúng tôi sẽ gửi thư thông báo về địa chỉ, số điện thoại được cung cấp trên thư tham gia chào giá.

5.    Liên hệ, giải đáp thông tin
Cá nhân tổ chức nào muốn xem Lô thanh lý liên hệ Trần Thanh Tùng -  Phòng Quản lý tài sản, Ngân hàng SeABank, địa chỉ: Kho Sài Đồng, No 12-03 Khu Đô Thị Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Điện thoại: 0375758686.
                                                                                           

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##