Danh sách loại trừ về rủi ro môi trường xã hội

06/04/2022 09:40


Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố Danh sách loại trừ về rủi ro môi trường xã hội.

SeABank không tài trợ các dự án/phương án sản xuất kinh doanh sau đây.

1. Sản xuất hoặc buôn bán bất kỳ sản phẩm hoặc hoạt động nào được coi là bất hợp pháp theo luật hoặc quy định của nước sở tại hoặc các công ước và thỏa thuận quốc tế hoặc phải chịu lệnh cấm quốc tế, chẳng hạn như dược phẩm, thuốc trừ sâu / thuốc diệt cỏ, chất làm suy giảm tầng ôzôn, PCB, động vật hoang dã hoặc các sản phẩm được điều chỉnh theo Công ước CITES.

2. Sản xuất hoặc buôn bán vũ khí và đạn dược (1').

3. Sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn (trừ bia, rượu vang) (1').

4. Sản xuất, kinh doanh thuốc lá (1').

5. Doanh nghiệp kinh doanh cờ bạc, casino và các doanh nghiệp tương đương (1').

6. Sản xuất, kinh doanh vật liệu phóng xạ (không áp dụng đối với việc mua thiết bị y tế, thiết bị kiểm tra chất lượng (đo lường) và bất kỳ thiết bị nào mà nguồn phóng xạ là không đáng kể và/hoặc được che chắn đầy đủ).

7. Sản xuất hoặc kinh doanh sợi amiăng không bao bọc (không áp dụng cho việc mua và sử dụng tấm xi măng amiăng ngoại quan có hàm lượng amiăng nhỏ hơn 20%).

8. Sản xuất hoặc các hoạt động liên quan đến các hình thức lao động cưỡng bức có hại hoặc bóc lột(2')/lao động trẻ em có hại(3')

9. Hoạt động khai thác gỗ thương mại để sử dụng trong rừng ẩm nhiệt đới nguyên sinh.

10. Sản xuất hoặc kinh doanh gỗ hoặc các sản phẩm lâm nghiệp khác từ rừng trồng hoặc rừng tự nhiên không được quản lý bền vững.

11. Đánh bắt bằng lưới trôi, kéo trong môi trường sử dụng lưới có chiều dài vượt quá 2,5 km.

12. Các hoạt động liên quan đến ngành than bao gồm (a) phát triển hoặc mở rộng các nhà máy nhiệt điện than, mỏ than, tài sản vận tải chuyên dùng cho than, hoặc (b) tài sản cơ sở hạ tầng dành riêng để hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào trong số các hoạt động ngành than nêu trên.

13. Phát triển, mở rộng, vận hành hoặc bảo trì các nhà máy khai thác than, vận chuyển than, nhiệt điện than (trừ các nhà máy nhiệt điện than giam giữ được sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp như khai thác mỏ, lò luyện, công nghiệp xi măng hoặc hóa chất), hoặc dịch vụ cơ sở hạ tầng dành riêng để hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào được liệt kê.

Lưu ý:
(1') - Nếu doanh thu hàng năm từ các hoạt động này trên 20% tổng doanh thu thì các hoạt động này được coi là loại trừ.

(2') – Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.

(3') - Lao động trẻ em có hại nghĩa là lao động trẻ em mà bóc lột kinh tế hoặc có thể gây hại, hoặc cản trở việc học của trẻ em hoặc gây hại tới sức khỏe thể chất, tinh thần, đạo đức hoặc phát triển xã hội của trẻ em. Theo quy định về lao động của Việt Nam, lao động trẻ em được hiểu là các hình thức lao động chưa thành niên trái luật. 
 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##