PR - Marketing

Chào thầu Triển khai tăng tương tác cho fanpage và seeding trên Facebook SeABank 2022

Chào thầu Triển khai tăng tương tác cho fanpage và seeding trên Facebook SeABank 2022

22/06/2022 08:40

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói “Triển khai ......

Mời thầu Sản xuất, vận chuyển tạp chí nội bộ SeANews 2022 - 2023

Mời thầu Sản xuất, vận chuyển tạp chí nội bộ SeANews 2022 - 2023

15/06/2022 14:39

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói “Sản xuất, v......

Mời thầu Triển khai tăng tương tác cho Fanpage và seeding trên Facebook SeABank 2022

Mời thầu Triển khai tăng tương tác cho Fanpage và seeding trên Facebook SeABank 2022

09/06/2022 09:52

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói “Triển khai ......

Mời thầu tăng tương tác cho Fanpage và seeding trên Facebook SeABank 2022

Mời thầu tăng tương tác cho Fanpage và seeding trên Facebook SeABank 2022

30/05/2022 08:42

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu "Triển ......

Mời thầu Sử dụng hình ảnh KOLS quảng bá SeAMobile Biz

Mời thầu Sử dụng hình ảnh KOLS quảng bá SeAMobile Biz

24/05/2022 10:00

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Sử dụn......

Mời thầu Sản xuất túi, thiệp dành cho khách hàng ưu tiên 2022

Mời thầu Sản xuất túi, thiệp dành cho khách hàng ưu tiên 2022

11/05/2022 15:14

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Sản xu......

Mời thầu In phiếu tính điểm các sân Golf 2022

Mời thầu In phiếu tính điểm các sân Golf 2022

09/05/2022 17:48

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia gói “In phiếu tính điểm c......

Mời thầu In ấn phẩm chương trình ưu đãi duy trì số dư và giao dịch online qua SeANet/SeAMobile” cho SeABank

Mời thầu In ấn phẩm chương trình ưu đãi duy trì số dư và giao dịch online qua SeANet/SeAMobile” cho SeABank

04/05/2022 15:56

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “In ấn ......

XEM THÊM

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##