PR - Marketing

Mời thầu Quảng cáo chương trình truyền thông chiến dịch MCQR

Mời thầu Quảng cáo chương trình truyền thông chiến dịch MCQR

11/11/2022 17:24

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Quảng ......

Mời thầu Quảng cáo chương trình tranh tài dự đoán World Cup trên SeAMobile

Mời thầu Quảng cáo chương trình tranh tài dự đoán World Cup trên SeAMobile

09/11/2022 16:18

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Quảng ......

Mời thầu In ấn phẩm chiến dịch khai thác tập khách hàng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

Mời thầu In ấn phẩm chiến dịch khai thác tập khách hàng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

09/11/2022 15:23

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “In ấn ......

Mời thầu Triển khai chuỗi chương trình khuyến mại cho Khách hàng Doanh nghiệp và truyền thông SeAMobile Biz

Mời thầu Triển khai chuỗi chương trình khuyến mại cho Khách hàng Doanh nghiệp và truyền thông SeAMobile Biz

09/11/2022 15:00

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Triển ......

Mời thầu Triển khai chiến dịch khai thác tập khách hàng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

Mời thầu Triển khai chiến dịch khai thác tập khách hàng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

09/11/2022 11:18

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Triển ......

Mời thầu quảng cáo chương trình ưu đãi các sản phẩm dịch vụ trên SeANet/SeAMobile

Mời thầu quảng cáo chương trình ưu đãi các sản phẩm dịch vụ trên SeANet/SeAMobile

03/11/2022 16:53

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Quảng cáo chươn......

Mời thầu quảng cáo chương trình khuyến mãi bảo hiểm

Mời thầu quảng cáo chương trình khuyến mãi bảo hiểm

01/11/2022 16:46

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Quảng cáo chươn......

Mời thầu Triển khai chiến dịch truyền thông tính năng eKYC

Mời thầu Triển khai chiến dịch truyền thông tính năng eKYC

28/10/2022 10:23

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá gói thầu “Triển ......

XEM THÊM

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##