Thông báo Thất lạc sổ cổ phiếu của cổ đông

07/01/2022 11:00


Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo về việc thất lạc sổ cổ phiếu của cổ đông.

THÔNG BÁO
Về việc mất sổ cổ phiếu của cổ đông

- Căn cứ thông báo thất lạc và đề nghị cấp lại sổ cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Lan Phương;
- Căn cứ Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2011 v/v Ban hành Quy định chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á xin trân trọng thông báo về việc mất một (01) Sổ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) của cổ đông Nguyễn Thị Lan Phương – CCCD số 001186024406 do Cục CS ĐKQL CT và DLQG về dân cư cấp ngày 05/10/2018 (CMND cũ số 0112036867 do CA Hà Tây cấp ngày 18/11/2003) . Thông tin sổ cổ phiếu bị thất lạc như sau:
-    Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương                               Mã cổ đông: SA00204
-    Số CMND: 0112036867          Ngày cấp: 18/11/2003  Nơi cấp: CA Hà Tây
-    Địa chỉ: TT Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội.
-    Sổ cổ phần sở hữu: 4.970 cổ phần (Bốn nghìn chín trăm bảy mươi cổ phần)
-    Tổng giá trị mệnh giá: 49.700.000 đồng (Bốn mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn).
-    Thời gian phát hành: Năm 2013

Căn cứ Điều 11 Quy định Chuyển nhượng cổ phần, đổi và cấp lại cổ phiếu của Ngân hàng TMCP ông Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 85/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2011, thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của SeABank trong mười lăm (15) ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sẽ tiến hành cấp lại sổ cổ phiếu cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 62.753.844           Fax: 024.62.753.816
Website: http://www.aseansc.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3933 0308                 Fax: 028 3933 0380

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
Địa chỉ: Tòa nhà SeABank, số 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3944 8688 (máy lẻ: 5008).

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##