Bảo hiểm tai nạn bảo toàn

06/01/2023 15:34


Từ 05/01/2023, ngân hàng triển khai Bảo hiểm tai nạn bảo toàn trên SeANet/SeAMobile. Chỉ với 1000 đồng, quý khách được bảo vệ với giá trị 68 triệu đồng. Nếu chưa có nhu cầu, quý khách vui lòng bỏ tích chọn trên màn hình giao dịch chuyển tiền. Chi tiết liên hệ 1800 55 88 99

1. Đối tượng bảo hiểm

  • Người được bảo hiểm đồng thời là Bên mua bảo hiểm: là người thực hiện giao dịch trên SeANet, SeAMobile.
  • Điều kiện để được bảo hiểm:

+ Tuổi từ đủ 01 tuổi đến 65 tuổi (tuổi được tính theo ngày sinh nhật liền trước ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm); và

+ Không bị tâm thần, phong; và

+ Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; và

+ Không đang trong thời gian điều trị thương tật

2. Phạm vi bảo hiểm: trên lãnh thổ Việt Nam

3. Thời hạn bảo hiểm: 3 ngày (tính từ ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm)

4. Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm/người (VNĐ)

Tử vong, mất tích, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nan

68,000,000

Hỗ trợ mai táng phí do tai nạn

6,800,000

5. Phí bảo hiểm: 1.000 VNĐ

6. Quy tắc & điều khoản áp dụng

Theo Quy tắc & điều khoản Bảo hiểm Tai nạn đa năng được ban hành theo Quyết định số 125/2019/QĐ-TGĐ ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES.

7. Xác nhận của khách hàng

Bằng việc yêu cầu tham gia bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo Chương trình bảo hiểm này, tôi xác nhận và đồng ý các nội dung sau:

  • Đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ điều kiện, điều khoản quy định tại Quy tắc điều khoản bảo hiểm, các quy định của Chương trình bảo hiểm này.
  • Đã được cung cấp đầy đủ thông tin và hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ của mình khi đăng ký tham gia gói Bảo hiểm tai nạn đa năng được phát hành bởi công ty bảo hiểm Opes qua đối tác SeABank.
  • Đồng ý tự nguyện tham gia chương trình bảo hiểm và không có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại vào về quy định, điều khoản sản phẩm.
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##