SeABank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023

16/06/2022 15:30


Với mong muốn được hỗ trợ, đồng hành nhiều hơn cùng Quý Khách hàng trong giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh sau những tác động tiêu cực của dịch Covid–19, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023.

•    Đối tượng khách hàng được tham gia gói hỗ trợ lãi suất: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:
-    Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
-    Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

•    Một số điều kiện chính để được hỗ trợ lãi suất:
-    Là khoản vay bằng VND
-    Được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 
-    Sử dụng vốn đúng mục đích theo các mục đích nêu trên và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

•    Mức hỗ trợ lãi suất: 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế.

•    Hạn mức hỗ trợ lãi suất: Trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho SeABank.

Chi tiết về thủ tục và các điều kiện áp dụng để được hỗ trợ lãi suất, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ các Đơn vị kinh doanh của SeABank để được hướng dẫn.

SeABank cam kết sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích để mang lại lợi ích tối ưu và sự thuận lợi cho các khách hàng. Đồng thời, bằng việc triển khai hỗ trợ lãi suất, SeABank có thể góp phần hoàn thành mục tiêu, ưu tiên của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ các Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhanh chóng phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo các động lực tăng trưởng, phát triển cho nền kinh tế.
 

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##