Cho vay Tiêu dùng thế chấp


Cho vay Tiêu dùng thế chấp

Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà - SeAHome


 • Mức cho vay tối đa 100% giá trị mua BĐS
 • Thời hạn cho vay lên tới 420 tháng
 • Tỷ lệ cho vay lên tới 75% giá trị tài sản
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập

Cho vay tiêu dùng có TSBĐ - SeAFlex


 • Số tiền vay không giới hạn nếu tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của chính KH/riêng vợ/chồng KH
 • Thời hạn cho vay tối đa lên đến 120 tháng
 • Một khoản vay đáp ứng cho nhiều mục đích
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập

Cho vay mua ô tô - SeACar


 • Tỷ lệ cho vay tới 75% giá trị mua xe
 • Thời hạn cho vay tới 96 tháng
 • Thông báo cấp tín dụng trong 4h
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##