Cho vay Tiêu dùng thế chấp


Cho vay Tiêu dùng thế chấp

Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà - SeAHome


 • Mức cho vay tối đa 90% giá trị mua BĐS
 • Thời hạn cho vay tới 300 tháng
 • Tỷ lệ cho vay tối đa tới 80% giá trị tài sản
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập

Cho vay tiêu dùng có TSBĐ - SeAFlex


 • Số tiền vay lên tới 1,5 tỷ đồng
 • Thời hạn cho vay tối đa 10 năm
 • Một khoản vay đáp ứng cho nhiều mục đích
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập

Cho vay mua ô tô - SeACar


 • Cho vay tới 85% giá trị mua xe
 • Thời hạn cho vay tới 108 tháng
 • Tỷ lệ cho vay tới 85% giá trị Hợp đồng mua bán
 • Thông báo cấp tín dụng trong 4h
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##