Tiền gửi doanh nghiệp


Tiền gửi doanh nghiệp

Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ


 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Khách hàng lựa chọn nhận lãi hàng tháng/Hàng quý
 • Lãi suất hấp dẫn
 • Thủ tục đơn giản

Tiền gửi rút gốc linh hoạt


 • Được rút gốc linh hoạt theo nhu cầu, phần gốc rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần gốc còn lại tiếp tục được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn ban đầu.
 • Lãi suất hấp dẫn
 • Lựa chọn kỳ hạn gửi linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp
 • Được sử dụng là tài sản đảm bảo để vay vốn

Tiền gửi kỳ hạn ngày


 • Đáp ứng nhu cầu gửi kỳ hạn lẻ ngày, không tròn tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng kỳ hạn ngày để KH lựa chọn
 • Có thể tái tục sang kỳ hạn ngày/kỳ hạn tháng khi đến hạn

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ


 • Đa dạng kỳ hạn gửi; tuần/tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Mở tiền gửi theo sản phẩm trên SeANet

Tiền gửi ký quỹ


 • Cấp giấy xác nhận tiền gửi cho các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực
 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Lãi suất hấp dẫn
 •  Số tiền ký quỹ tuân theo quy định cơ quan nhà nước
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##