Tiền gửi doanh nghiệp


Tiền gửi doanh nghiệp

Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ


 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Khách hàng lựa chọn nhận lãi hàng tháng/Hàng quý
 • Lãi suất hấp dẫn
 • Thủ tục đơn giản

Tiền gửi kỳ hạn ngày


 • Đáp ứng nhu cầu gửi kỳ hạn lẻ ngày, không tròn tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng kỳ hạn ngày để KH lựa chọn
 • Có thể tái tục sang kỳ hạn ngày/kỳ hạn tháng khi đến hạn

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ


 • Đa dạng kỳ hạn gửi; tuần/tháng
 • Lãi suất sản phẩm hấp dẫn
 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Mở tiền gửi theo sản phẩm trên SeANet

Tiền gửi ký quỹ


 • Cấp giấy xác nhận tiền gửi cho các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực
 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Lãi suất hấp dẫn
 •  Số tiền ký quỹ tuân theo quy định cơ quan nhà nước
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##