Tín dụng cơ sở


Tín dụng cơ sở

SeAFast Business - Thấu chi DN


 • Giải pháp tín dụng tối ưu đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn
 • Hồ sơ vay vốn bổ sung sau
 • TSBĐ đa dạng và linh hoạt, chấp nhận thấu chi không TSBĐ

Tái tài trợ vốn


 • Tỷ lệ tài trợ cao và linh hoạt 
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản
 • Nguồn tài chính được đảm bảo và ổn định 

Bổ sung vốn SX-KD trả góp


 • Thời hạn vay dài linh hoạt, phù hợp với nguồn trả nợ thực tế của khách hàng
 • Giảm áp lực trả nợ cho KH
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản
 • Phù hợp với Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ

SeACar Business - Vay mua ô tô


 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản
 • Lãi suất cho vay hợp lý, cạnh tranh

SeAValue Business


 • Doanh nghiệp rút vốn nhanh chóng khi có nhu cầu
 • Thủ tục vay đơn giản, linh hoạt
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh
 • Tỷ lệ cấp tín dụng/giá trị TSBĐ cao
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##