Báo cáo xếp hạng tín nhiệm

Moody’s nâng đánh giá xếp hạng của SeABank lên mức Ba3

Moody’s nâng đánh giá xếp hạng của SeABank lên mức Ba3

12/09/2022 14:06

Ngày 9/9/2022, Moody’s - 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, công bố nâng mức xếp hạng các đá......

Moody's nâng mức Đánh giá Tín dụng cơ sở của SeABank lên B1

Moody's nâng mức Đánh giá Tín dụng cơ sở của SeABank lên B1

26/04/2022 08:59

Ngày 25/4/2022, Moody’s - 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, công bố nâng mức đánh giá tín d......

SeABank được Moody's nâng mức đánh giá triển vọng phát triển từ Ổn định lên Tích cực

SeABank được Moody's nâng mức đánh giá triển vọng phát triển từ Ổn định lên Tích cực

31/05/2021 14:20

Ngày 28/5/2021, Moody’s - 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới công bố báo cáo cập nhật kết quả......

SeABank được Moody's ghi nhận triển vọng ổn định và giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm mức B1 năm 2021

SeABank được Moody's ghi nhận triển vọng ổn định và giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm mức B1 năm 2021

22/03/2021 13:28

Ngày 18/3/2021, Moody’s - 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới công bố điều chỉnh xếp hạng nhà ......

SEABANK ĐƯỢC MOODY’S GIỮ NGUYÊN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM B1

SEABANK ĐƯỢC MOODY’S GIỮ NGUYÊN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM B1

19/05/2020 09:03

Ngày 18/5/2020, Moody's – một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới đã công bố giữ nguyên kết qu......

Kết quả xếp hạng tín nhiệm Moody's - Tháng 10 năm 2019

Kết quả xếp hạng tín nhiệm Moody's - Tháng 10 năm 2019

10/10/2019 14:32

Kết quả xếp hạng tín nhiệm Moody's - Tháng 10 năm 2019 Ngày công bố: 10/10/2019 ...

XEM THÊM

#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##