Bao thanh toán


Bao thanh toán

Bao thanh toán nội địa


  • Tỷ lệ giải ngân cao, lên tới 90% khoản phải thu
  • Không cần bổ sung tài sản bảo đảm
  • Tiết kiệm tối đa chi phí và nhân sự
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##