Tiết kiệm Có kỳ hạn


Tiết kiệm Có kỳ hạn

Tiết kiệm Bậc thang


 • Bậc thang tiền gửi, lũy tiến sinh lời
 • Kỳ hạn đa dạng
 • Phương thức nhận lãi linh hoạt
 • Lãi suất hấp dẫn

Tiết kiệm gửi góp Ươm mầm ước mơ


 • Là sản phẩm duy nhất dành cho trẻ em
 • Chỉ cần gửi 200,000 đồng mỗi lần 
 • Cộng lãi suất thưởng duy trì dài hạn
 • Linh hoạt số tiền gửi, thời gian gửi

Tiết kiệm gửi góp Vun đắp tương lai


 • Chỉ cần gửi 200.000 đồng mỗi lần 
 • Cộng lãi suất thưởng duy trì dài hạn
 • Linh hoạt số tiền gửi, thời gian gửi
 • Được hưởng ưu đãi khi gửi trên online

Tiết kiệm Trả lãi hàng tháng


 • Nhận lãi hàng tháng, an tâm thu nhập
 • Linh hoạt tài chính
 • Kỳ hạn đa dạng
 • Đa dạng loại tiền gửi

Tiết kiệm Lĩnh lãi cuối kỳ


 • Lựa chọn an toàn, yên tâm nhận lãi
 • Sản phẩm duy nhất có kỳ hạn tuần
 • Đa dạng loại tiền gửi
 • Số dư tối thiểu thấp, phù hợp nhiều đối tượng
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##