TÍN DỤNG


Cho vay Tiêu dùng thế chấp

Cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà - SeAHome


 • Mức cho vay tối đa 100% giá trị mua BĐS
 • Thời hạn cho vay lên tới 420 tháng
 • Tỷ lệ cho vay lên tới 75% giá trị tài sản
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập

Cho vay tiêu dùng có TSBĐ - SeAFlex


 • Số tiền vay không giới hạn nếu tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của chính KH/riêng vợ/chồng KH
 • Thời hạn cho vay tối đa lên đến 120 tháng
 • Một khoản vay đáp ứng cho nhiều mục đích
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập

Cho vay mua ô tô - SeACar


 • Tỷ lệ cho vay tới 75% giá trị mua xe
 • Thời hạn cho vay tới 96 tháng
 • Thông báo cấp tín dụng trong 4h
 • Linh hoạt hồ sơ chứng minh thu nhập

Cho vay Kinh doanh

Cho vay cá nhân, hộ kinh doanh - SeAPRO


 • Mức cho vay tối đa lên đến 100% nhu cầu vốn
 • Thời gian vay trả góp tối đa 300 tháng
 • Thời hạn hạn mức tín dụng tối đa lên tới 36 tháng
 • Phương thức trả nợ đa dạng theo thực tế kinh doanh

Cho vay Tiêu dùng tín chấp

Cho vay Giáo viên, Công chức, Viên chức


 • Không Tài sản bảo đảm
 • Hạn mức lên tới 300 triệu đồng
 • Trả nợ linh hoạt phù hợp với thu nhập
 • Thủ tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh

Cho vay thấu chi không Tài sản Bảo đảm


 • Không cần tài sản bảo đảm
 • Hạn mức được cấp lên tới 300 triệu đồng
 • Lãi tính trên số ngày và số tiền thực tế sử dụng
 • Không mất phí trả nợ trước hạn

Cho vay Hội Liên hiệp Phụ nữ


 • Không Tài sản bảo đảm
 • Hạn mức lên tới 100 triệu đồng
 • Trả nợ linh hoạt phù hợp với thu nhập
 • Miễn phí trả nợ trước hạn

Cho vay Trả góp


 • Không Tài sản bảo đảm
 • Hạn mức vay lên tới 500 triệu đồng
 • Thời hạn vay linh hoạt lên tới 60 tháng
 • Thủ tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##