Quản lý thu chi


Quản lý thu chi

Nộp thuế, phí XNK điện tử


 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhanh chóng
 • Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng
 • Thực hiện nộp thuế trên website tổng cục thuế
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí khi không phải đi nộp thuế

Thu tiền mặt tại địa điểm chỉ định


 • Mức phí hấp dẫn
 • Thủ tục đơn giản
 • An toàn cho doanh nghiệp so với đi nộp tiền trực tiếp
 • Thời gian giao dịch linh hoạt

Nộp thuế điện tử


 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nội địa nhanh chóng thông qua phương thức điện tử 247 trên website Tổng cục thuế
 • Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí.

Thu hộ theo bảng kê


 • Mức phí hấp dẫn
 • Giúp bên trả tiền thu được tiền nhanh chóng, đơn giản
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí cho bên trả tiền
 • Hạn chế rủi ro so với thu tiền thủ công

Thanh toán hoá đơn


 • Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng
 •  Doanh nghiệp thanh toán các loại hóa đơn mà không phải đi nộp trực tiếp 
 • Đăng ký thanh toán tự động định kỳ
 • Miễn phí dịch vụ
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##