Tài trợ chuỗi


Tài trợ chuỗi

Tài trợ chuỗi Volkswagen Việt Nam


  • Tỷ lệ tài trợ cao và linh hoạt 
  • Được thanh toán ứng trước
  • Phát hành bảo lãnh/Giải ngân trên cơ sở Hợp đồng hợp tác 03 bên
  • Thuận tiện rút TSBĐ để bán cho End-user

Tài trợ chuỗi Vinamotor


  • Tỷ lệ tài trợ cao và linh hoạt 
  • Được thanh toán ứng trước
  • Phát hành bảo lãnh/Giải ngân trên cơ sở Hợp đồng hợp tác 03 bên
  • Thuận tiện rút TSBĐ để bán cho End-user
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##