Tài trợ nhập khẩu


Tài trợ nhập khẩu

L/C UPAS


  • Thời gian trả chậm tối đa 360 ngày
  • Chi phí cạnh tranh
  • Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng

Nhờ thu nhập khẩu


  • Thời gian xử lý nhanh chóng, an toàn với mức phí hợp lý.
  • Được tài trợ vốn để thanh toán khi đến hạn
  • Hồ sơ đơn giản, minh bạch

L/C nhập khẩu


  • Thủ tục phát hành LC đơn giản, nhanh chóng.
  • Được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ và thị trường
  • Mức phi cạnh tranh, linh hoạt
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##