Quản lý tiền tệ


Quản lý tiền tệ

Dịch vụ chuyển tiền theo lô


  • Chỉ thao tác 1 lệnh chuyền tiền để chuyển cho nhiều người thụ hưởng 
  • Có thể thực hiện nhanh chóng trên SeANet
  • Mức phí hấp dẫn so với thị trường
  • Không giới hạn người thụ hưởng
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##