Bảng tỷ giá

Bảng giá vàng

Tỷ giá ngày
Bảng số
Dữ liệu có thể truy vấn từ ngày 20/01/2021
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Lúc: 15h35'
Bảng số:
03
Ngày hiệu lực: 11-12-2023
Ngoại tệKý hiệuTỷ giá đồng Việt Nam
MuaBán
Tiền mặtChuyển khoảnChuyển khoảnTiền mặt
US DOLLAR USD Loại $50, $100 24,070.00 24,410.00 24,410.00
24,070.00
Loại $5, $10, $20
24,050.00
Loại dưới $5
23,980.00
Australian Dollars AUD 15,639.00 15,639.00 16,239.00 16,339.00
Canadian Dollar. CAD 17,527.00 17,607.00 18,177.00 18,277.00
CHF CHF 27,142.00 27,242.00 27,852.00 27,952.00
EUR. EUR 25,643.00 25,693.00 26,773.00 26,773.00
Pound Sterling GBP 29,919.00 30,169.00 30,969.00 31,069.00
Hong Kong Dollar. HKD 2,625.00 2,925.00 3,285.00 3,295.00
Japanese Yen JPY 160.73 162.63 169.73 170.23
Won, South Korea. KRW 17.37 20.17
SINGAPORE DOLLAR. SGD 17,772.00 17,772.00 18,372.00 18,472.00
Thai Baht THB 628.00 648.00 710.00 715.00

Chuyển đổi tiền tệ

Loại tiền cần bán

Loại tiền cần mua

Ghi chú
- Tỷ giá mua, tỷ giá bán tiền mặt các loại ngoại tệ JPY, AUD, SGD, GBP, CAD, HKD, CHF, THB và giá vàng chỉ áp dụng cho Chi nhánh Sở giao dịch và Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
#
Tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động
##